วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

เครื่องสี

เครื่องสี

          เป็นเครื่องสายที่ทำให้เกิดเสียงด้วยการใช้คันชักสีเข้ากับสายในดนตรีไทย ฯลฯ เป็นเครื่องสายที่ทำให้ เกิด เสียง ด้วยการใช้คันชักสีเข้ากับสายในดนตรีไทยเรียกว่า

ซอ

ซึ่งมีอยู่ ๓ ชนิด ด้วยกันคือ ซอด้วง ซออู้  ซอสามสาย


 ซอด้วง

            เป็นซอชนิดหนึ่งของไทย ให้เสียงสูงแหลมการที่ได้ชื่อนี้เพราะส่วน ที่เป็นเครื่อง อุ้มเสียง มีรูปร่างคล้ายเครื่องดักสัตว์ ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ด้วง ประกอบด้วย กระบอก คันซอ ลูกบิด รัดอก หย่อง คันชักซอสามสาย

             ซอสามสาย เป็นซอชนิดหนึ่งของไทย มีมาแต่โบราณ มีเสียงไพเราะ นุ่มนวลรูปร่างวิจิตรสวยงาม กว่าซอ ชนิดอื่น ถือเป็น เครื่องดนตรีชั้นสูง ใช้ในราชสำนัก ประกอบด้วย กะโหลก คันซอ ลูกบิด รัดอก หย่อง ถ่วงหน้า หนวดพรามณ์ คันชัก


ซออู้

              เป็นเครื่องดนตรีที่ชนชาติจีนเล่นมาก่อน มารวมเล่นเป็นวงเครื่องสายในระยะเดียวกับซอด้วง มีหน้าที่สีดำเนินทำนองเพลงในลักษณะหยอกยั่วเย้าไปกับผู้ทำทำนองเพลงบาง ครั้งใช้สีคลอไปกับร้อง ด้วยภายหลังเมื่อมีวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์และวงปี่พาทย์ไม้นวม จึงได้นำซออู้เข้ามาบรรเลงร่วมด้วย ประกอบด้วย กะโหลก คันซอ ลูกบิด รัดอก หมอน คันชัก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น